Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 05 2014

krasnal
Szczęście jest jak Bóg - jak uwierzysz, będzie z Tobą.
— Mam Na Imię Aleksander
krasnal
1735 0f5d

April 21 2014

krasnal
Miłość mierzy się ilością cierpień.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromMissMurder MissMurder viaawaken awaken
krasnal
Mam dosyć życia w niepewności.
— Bednarek
krasnal
Być może jest to właściwa osoba, ale chwila nie jest właściwa.
— uratuj mnie; g.musso.
Reposted fromgwiazdeczka gwiazdeczka viabaidualk baidualk
krasnal
Dla tych, których kochamy, potrafimy być najokrutniejsi.
— Veronica Rossi - Przez burze ognia
Reposted fromEvowe Evowe viaarcen arcen

April 18 2014

krasnal
To przykre, że marnujemy czas dla kogoś, kto wcale na niego nie zasługuje.
— true!
Reposted frombigdreamsgangsta bigdreamsgangsta
krasnal
"Zmiany przyjdą na pewno, lecz nie wtedy, kiedy się na nie czeka.
— Stefan Kisielewski
Reposted fromswojszlak swojszlak viaTroubledSoul TroubledSoul
krasnal
8644 37c1
Reposted fromTroubledSoul TroubledSoul viauciekam uciekam
krasnal
Mam dosyć życia w niepewności.
— Bednarek
krasnal
5518 0f2d
Reposted fromvalerina valerina viaclerii clerii
krasnal
4727 4195 500
Reposted frompesy pesy viaclerii clerii
krasnal
Pora stawić czoło dorosłości, która mnie coraz bardziej przeraża.
— Skończyło się bezproblemowe życie.
krasnal
krasnal
nie goń za kimś, kto nie chce z Tobą rozmawiać i nie szuka Twojego towarzystwa. szacunek do siebie przede wszystkim
Reposted fromawaken awaken

April 11 2014

krasnal
przeraża mnie kochanie kogoś.
Reposted fromasiiieek asiiieek viawhywhywhy whywhywhy
krasnal
Wiem, że jestem człowiekiem trudnym, ale jeżeli można w ogóle mówić o pozytywnych stronach mojego charakteru - jest to chyba wierność, której umiem dokazać ludziom, jeśli ich kocham i lubię. 
— Marek Hłasko; Listy do Matki
krasnal
Trzeba być trochę podobnym, by się rozumieć i nieco różnym, by się kochać.
— Paul Géraldy
Reposted fromswojszlak swojszlak vianadzienie nadzienie
krasnal
9092 f92a
Reposted frommononok mononok viagingerowaa gingerowaa
krasnal
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl